Affärshuset Kronan Affärshuset Kronan, Ny Tandläkarmottagning, Beställare: Samfast

Affärshuset Kronan

Ny Tandläkarmottagning

Beställare: Samfast

Klart: Sommaren 2021