Certifieringar

Vi är certifierade enligt Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och SS-EN ISO 45001:2018. 

Ledningssystemet omfattar: Försäljning, projektering, utförande samt drift och service av installationstekniska anläggningar.

 

Behörig Ingenjör – Inbrottslarm enligt norm SSF 1016.

Certifiering enligt normen är ett bevis på att vi på ett korrekt sätt kan projektera, installera och fylla de förväntningar som ni kunder har på oss som installatör av inbrottslarmanläggningar.

 

Certifierad KNX Partner